Том 3, № 2, 2017

НАУКОВИЙ ВІСНИК МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»

ISSN 2413-3329

E-ISSN 2520-6788

Видавець: Мукачівський державний університет

Повна версія випуску доступна лише на комп'ютерах

Наталія Миколаївна Авшенюк

Періодизація розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Світлана Миколаївна Бабійчук

Передумови зародження наукової освіти в епоху Відродження

Богдана Василівна Бистрова

Модернізація освітньої програми «Кібербезпека»: реалії та перспективи

Раїса Сергіївна Дружененко

Система знань як результат функціонування методичної системи навчання: філософське осмислення проблеми

Оксана Созонтівна Кондур

Роль стратегічного освітнього менеджменту для розвитку вищого навчального закладу

Тетяна Михайлівна Мочан

Концептуальні засади превентивного виховання в умовах реформування сучасного суспільства

Рената Оросова Катаріна Петрікова Володимир Староста

Думки майбутніх учителів щодо методики мікронавчання

Василь Васильович Папп Ганна Василівна Товканець Тетяна Юріївна Лужанська

Роль туризмології в системі професійних компетентнісних знань

Галина Миколаївна Розлуцька

Історико-педагогічні аспекти за участю греко-католицького духовенства на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХІХ ст.)

Наталія Володимирівна Сидоренко

Становлення клубів національних меншин Північно-Східної України у 20-30-х роках ХХ століття як освітньо-культурних закладів

Іван Михайлович Силадій Надія Василівна Маринець

Демократична освіта в умовах євроінтеграції

Тетяна Іванівна Стойчик

Сутність конкурентоздатності як соціально-економічного явища

Ірина Володимирівна Таможська

З досвіду відбору науково-педагогічних кадрів на юридичний факультет Новоросійського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Надія Михайлівна Тимків

Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці майбутніх нафтових інженерів

Октавія Йосипівна Фізеші

Початкова школа Закарпаття в контексті освітнього законодавства радянського періоду (50-90 рр.)

Лідія Петрівна Ходанич

Вчитель у контексті європейського вибору України

Марія Тарасівна Черепаня

Заклади інтернатного типу в контексті освітнього законодавства України

Софія Юліївна Човрій

Розвиток професійної педагогічної освіти Закарпаття в контексті освітнього законодавства Австро-Угорщини

Анжеліка Міланівна Габовда Ганна Василівна Товканець

Освітньо-виховне середовище університету як чинник формування професійної культури майбутнього фахівця

Зінаїда Василівна Гіптерс

Формування діловитості та творчості фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій

Людмила Анатоліївна Заїка

Модель формування професійної компетентності із застосуванням імітаційного моделювання

Любов Андріївна Карташова

Відкритий електронний підручник: не далека перспектива, а сьогоднішня реальність

Мирослава Михайлівна Качур Аліна Володимирівна Поляк

Проблема підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до полікультурного виховання учнів

Оксана Петрівна Козарь Ірина Емільянівна Майборода Борис Борисович Петрус Богуслав Возняк

Системний підхід у методології підготовки студентів до наукової роботи

Станіслав Кухта Анна Оршулякова Ян Бенко

EduScrum як інноваційний метод навчання, що застосовується у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл бізнесу у Прешові з акцентом на покращення зайнятості випускника школи на ринку праці

Тетяна Іванівна Молнар

Фахове вдосконалення вчителя початкової школи шляхом самоосвітньої діяльності

Оксана Степанівна Повідайчик

Методичні прийоми дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників

Анастасія Сергіївна Попова

Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами в Україні

Юрій Іванович Приходько

Інноваційна політика та інноваційна діяльність у військово-освітній сфері

Олег Олександрович Рибчук

Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти

Катерина Іванівна Степанюк

Технологічно-проектувальні уміння магістрів початкової освіти: сутність, стан та напрями формування

Наталія Вікторівна Теличко

Наукові підходи до організації полікультурної освіти майбутнього педагога

Олена Павлівна Бартош Ростислав Володимирович Козубовський Федір Федорович Шандор

Теорія і практика підготовки студентів до волонтерської роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки

Вікторія Вікторівна Ворожбіт-Горбатюк Оксана Михайлівна Попович Ірина Іванівна Брецко

Формування особистості майбутнього вчителя як ключова умова формування організації конструктивної діяльності дітей

Вероніка Василівна Гаснюк Віталій Вікторович Горват

Етнокультурна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва: сутність і зміст

Олена Михайлівна Добош Василь Іванович Кобаль

Зміст професійної підготовки магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» до управлінської діяльності

Юрій Олексійович Долинний

Стан підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями

Валерій Олександрович Жамардій

Застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання: сутність і зміст базових понять

Марія Іванівна Кузьма-Качур Маріанна Василівна Горват

Нові підходи у формуванні природознавчої компетентності молодших школярів

Олександра Йосипівна Курило Алла Володимирівна Моргун Ірина Іллівна Розман

Педагогічні технології в контексті розвитку сучасної освіти

Наталія Володимирівна Лалак Інга Михайлівна Бурч

Особливості організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів

Марина Михайлівна Марко

Педагогічні можливості навчально-ігрових технологій в освітньому процесі початкової школи

Катерина Василівна Михайлова Надія Петрівна Волошин

Розвиток самостійності у дітей раннього віку як чинник формування активної життєвої позиції самодосконалої творчої особистості

Людмила Олександрівна Мільто

Методологічні засади дослідження розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя

Сергій Георгійович Приймак

Морфофункціональне забезпечення фізичної працездатності студентів, що спеціалізуються у волейболі, біатлоні, боксі

Ганна Іванівна Рего

Полікультурне виховання та формування етнічної толерантності дітей в дошкільному навчально-виховному закладі

Мирослава Олегівна Томашевська

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в системі «викладач – студент» у сучасному освітньому процесі ВНЗ

Христина Василівна Барна Вероніка Миколаївна Поллогі

Формування образної пам’яті засобом поезії у дітей молодшого дошкільного віку

Іван Іванович Вімерт Тетяна Василівна Хома

Міждисциплінарні зв’язки у процесі вивчення основ філософських знань та української мови в умовах коледжу

Віталія Іванівна Гарапко Наталія Іванівна Шебак

Способи використання QR-кодів у практичній підготовці вчителів іноземних мов

Наталія Олексіївна Герцовська Катерина Біхар

Фразеологічні одиниці у сфері ділового спілкування

Марія Василівна Лавренова

Соціальні комунікації : теоретичний аналіз

Валентина Михайлівна Мішак Наталія Вікторівна Теличко

Формування професійно спрямованої соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов на практичних заняттях з другої іноземної мови

Марина Михайлівна Паук

Обмежувальні функції форм місцевого відмінка в українських прислів’я

Вікторія Іванівна Попович

Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у професійній підготовці

Ірина Іллівна Розман

Поняттєво-категорійний апарат педагогічної термінології

Лілія Володимирівна Рускуліс

Інтелектуальні здібності майбутнього вчителя української мови як результат успішної навчально-професійної діяльності

Ольга Михайлівна Хома

Сучасний урок української мови в початковій школі

Наталія Іванівна Бокша

Досвід професійної орієнтації молоді на інженерні спеціальності в країнах Центрально-Східної Європи

Василь Іванович Кобаль

Особливості управління та організації освітнього процесу в університетах Угорщини в 60-і роки ХХ століття

Юлія Миколаївна Кобюк

Австралійська система кваліфікацій в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів

Оксана Михайлівна Лабінська

Екологічне виховання та освіта в Словацькій Республіці в контексті нормативно-правового забезпечення

Наталія Валентинівна Пазюра

Особливості підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах

Валентина Антонівна Папушина

Досвід формування естетичної культури у вищих навчальних закладах Польщі

Наталія Михайлівна Семініхина

Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття

Олена Олексіївна Теренко

Структурні особливості неформальної освіти дорослих у Австралії на початку ХХІ століття

Оксана Сергіївна Товканець

Педагогічна компетентніст у структурі професійної готовності менеджера освіти в європейській вищій школі

Катерина Степанівна Шовш

Реалізація інформаційної культури вчителя як необхідної умови конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції

Каталін Паллай

Закарпатська мобільність студентів до Угорщини у світлі Міжнародного підготовчого інституту у Будапешті

Інокентій Олексійович Корнієнко

Зміст життєвого простору у дихотомії «зовнішнє – внутрішнє»

Тетяна Володимирівна Сенько

Фактори, які гальмують розвиток сімейної психотерапії

Світлана Василівна Староста Інокентій Олексійович Корнієнко

Основні кореляти прийняття людиною власної старості

Тетяна Дмитрівна Щербан

Рефлексія вчителя під час розв’язування навчальних задач

Василь Володимирович Мешко Інокентій Олексійович Корнієнко

Психологічні аспекти економічної соціалізації студентів

Іван Іванович Сабов

Вплив масової культури на соціальну поведінку та духовний світ молоді

Любомира Миронівна Тягур

Феномен перфекціонування в професійній діяльності викладача коледжу