ISSN: 2413-3329 (Print)
ISSN: 2520-6788 (Online)

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка і психологія» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті в галузі педагогічних і психологічних наук. Журнал призначений на широке коло фахівців академічного та експертно-аналітичного профілю, які працюють у галузі педагогіки та психології, міждисциплінарної взаємодії, компаративних освітніх досліджень в Україні та за кордоном. Більше про це у розділі Цілі та проблематика .

З 2016 року журнал включено до Переліку наукових фахових видань, у якому можуть публікуватися основні результати наукових досліджень у галузі педагогічних і психологічних наук (Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 року). Вісник також внесений до Переліку Б фахових видань України (Наказ МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 р.) та психологічних наук (Наказ МОН України № 409 від 17 березня 2020 р.) з таких спеціальностей: 011 – Науки про освіту; 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями); 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 – Спеціальна освіта; 053 – Психологія.

Видавець: Мукачівський державний університет.

Рік заснування: 2015.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Головний редактор:

Заступник головного редактора: Щербан Тетяна Дмитрівна.

У Редакційну колегію входять відомі українські й зарубіжні науковці зі Словацької Республіки, Киргизької Республіки та Республіки Казахстан. Інформація про повний склад розміщена у розділі Редакційна колегія .

Редакційна колегія журналу забезпечує високі етичні та професійні стандарти представленого матеріалу, що засновані на положеннях Публікаційної етики . Умови публікації та вимоги до статей розташовані в розділі Для авторів.

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка і психологія» індексується у таких міжнародних інформаційних і наукометричних базах даних:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання
України
Фахові видання <br>України | МОН logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського logo
CiteFactor
CiteFactor logo
SJIF
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) logo
Research Bible
Research Bible logo