ISSN: 2413-3329 (Print)
ISSN: 2520-6788 (Online)

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка і психологія» – це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті в галузі педагогічних і психологічних наук. Журнал призначений на широке коло фахівців академічного та експертно-аналітичного профілю, які працюють у галузі педагогіки та психології, міждисциплінарної взаємодії, компаративних освітніх досліджень в Україні та за кордоном. Більше про це у розділі Цілі та проблематика .

З 2016 року журнал включено до Переліку наукових фахових видань, у якому можуть публікуватися основні результати наукових досліджень у галузі педагогічних і психологічних наук (Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 року). Вісник також внесений до категорії Б Переліку наукових фахових видань (Наказ МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 р.) та психологічних наук (Наказ МОН України № 409 від 17 березня 2020 р.) з таких спеціальностей: 011 – Освітні, педагогічні науки; 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями); 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 – Спеціальна освіта; 053 – Психологія.

Видавець: Мукачівський державний університет.

Рік заснування: 2015.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мова видання: англійська.

Головний редактор:

Заступник головного редактора: Тетяна Дмитрівна Щербан.

До складу редакційної колегії входять відомі вчені з України, Словаччини, Киргизстану, Казахстану, Туреччини, Мексики, Румунії, Тайваню, Китаю, Бразилії, Чехії, Австралії, Великобританії, Бельгії, Португалії, Швеції. Інформація про повний склад розміщена у розділі Редакційна колегія .

Редакційна колегія журналу забезпечує високі етичні та професійні стандарти представленого матеріалу, що засновані на положеннях Публікаційної етики . Умови публікації та вимоги до статей розташовані в розділі Для авторів.

Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства роботи і першої публікації в цьому журналі.

Політика відкритого доступу. Журнал дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувачів безкоштовно. Більш детальна інформація про це розміщена в розділі Політика відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений у розділі Архів.

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка і психологія» індексується у таких міжнародних інформаційних і наукометричних базах даних:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання
України
Фахові видання <br>України | МОН logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського logo
CiteFactor
CiteFactor logo
DOAJ
DOAJ logo
SJIF
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) logo
Research Bible
Research Bible logo
ERIH PLUS
ERIH PLUS logo