Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка і психологія» публікує рецензовані оригінальні та оглядові статті, що висвітлюють актуальні питання розвитку нових наукових напрямів у педагогіці, психології та освіті, а також створюють нові психолого-педагогічні теорії і засоби.

Метою Наукового вісника Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка і психологія» є обмін науковою інформацією, результатами фундаментальних і прикладних досліджень фахівців академічного та експертно-аналітичного профілю, які працюють у галузі педагогіки та психології, міждисциплінарної взаємодії, компаративних освітніх досліджень в Україні та за кордоном. Сферу інтересів редакції переважно відображають такі напрями (проте, видання ними не обмежується): педагогічна теорія та історія педагогіки; професіоналізація та диверсифікація вищої школи; освітні технології та розвиток особистості; психолого-педагогічна комунікація; компаративна педагогіка і психологія; педагогічна та вікова психологія; організаційна психологія та психологія праці.

У журналі публікуються результати досліджень представників сучасної української та міжнародної наукової еліти, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів, працівників різних спеціальностей з педагогіки та психології.

При відборі матеріалів до публікації, редакційна колегія звертає особливу увагу на оригінальність, інноваційність, значимість результатів у галузі педагогіки та психології, фундаментальний теоретичний аналіз психолого-педагогічних проблем, грамотність, дотримання Загальних вимог до оформлення рукописів.