foto

Авторські права та ліцензування

НАДІСЛАТИ…

Ліцензійні умови: автори надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Усі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Якщо стаття прийнята до друку в Науковому віснику Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода (сканована копія) надсилається на електронну адресу Редакції журналу.

ЦІЄЮ УГОДОЮ АВТОР ЗАСВІДЧУЄ, ЩО ПОДАНИЙ МАТЕРІАЛ:

 • не порушує авторських прав інших осіб або організацій;
 • не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

АВТОР ПЕРЕДАЄ РЕДКОЛЕГІЇ НАУКОВОГО ВІСНИКА МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «Педагогіка та психологія» ПРАВА НА:

 • публікацію статті українською (англійською та російською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
 • переклад статті англійською мовою (для статей українською та російською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу.
 • розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською та російською мовою) через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному веб-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

АВТОР ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО БЕЗ УЗГОДЖЕННЯ З РЕДКОЛЕГІЄЮ ТА ЗАСНОВНИКАМИ:

 1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
 2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
 3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
 4. Розміщувати електронні копії статті (зокрема кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного веб-сайту журналу) на:
  • персональних веб-ресурсах усіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо);
  • веб-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
  • некомерційних веб-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.