Том 6, № 1, 2020

НАУКОВИЙ ВІСНИК МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»

ISSN 2413-3329

E-ISSN 2520-6788

Видавець: Мукачівський державний університет

Повна версія випуску доступна лише на комп'ютерах

Галина Миколаївна Лялюк

Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної ідентичності майбутніх соціальних педагогів у процесі підготовки до опікунсько-виховної діяльності

Оксана Сергіївна Товканець

Науково-методичний супровід самоосвітньої діяльності педагогів закладу дошкільної освіти

Тетяна Олександрівна Атрощенко Ангеліна Вікторівна Алмаші-Копин Леся Антоніївна Беспалько Олена Віталіївна Білик

Сутність культурологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів

Наталія Валеріївна Бахмат

Суб’єктні властивості майбутнього педагогічного працівника у системі професійної підготовки

Каталін Бейлівна Гнатик Катерина Михайлівна Лізак

Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови

Наталія Володимирівна Лалак Мар’яна Василівна Граб

Сучасні тенденції реформування системи освіти Норвегії

Ірина Василівна Козубовська Лариса Юріївна Сідун Зоряна Іванівна Мигалина

Полікультурна підготовка педагогічних кадрів для шкіл і дошкільних навчальних закладів у США

Галина Василівна Пристай

Особливості формування писемної компетентності в процесі підготовки вчителя англійської мови

Олена Михайлівна Добош

Формування толерантності як професійно важливої якості керівників закладів дошкільної освіти

Ірина Михайлівна Козловська Мирослав Франкович Криштанович Ірина Сергіївна Миськів Магдалина Василівна Опачко

Методологічні підходи та дидактична компетентність сучасного вчителя фізики

Марія Василівна Лавренова Катерина Йосипівна Фодор

Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови на засадах міждисциплінарної інтеграції

Тетяна Дмитрівна Щербан Ганна Вікентіївна Щербан

Психологічні особливості формування життєвих перспектив першокурсників

Марія Валентинівна Цуркан

Інтерактивні методи навчання української мови іноземних студентів-медиків

Людмила Іванівна Березовська

Формування умінь слухати співрозмовника у процесі комунікативно-мовленнєвої підготовки майбутніх соціальних працівників

Леся Іванівна Варга Наталія Володимирівна Мартин

Критеріальний підхід до формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій

Тамара Іванівна Бондар

Компаративний аналіз становлення системи інклюзивної педагогічної освіти на прикладі США та Канади

Оксана Любомирівна Протас

Концептуалізація проблеми обдарованості у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях

Любов Михайлівна Фенчак Дарина Євгенівна Зябловська

Аналіз стану професійної підготовки майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти Європи

Наталія Іванівна Черепаня Надія Михайлівна Русин

Інтерактивні форми роботи з батьками вихованців в умовах сучасного ЗДО

Ольга Володимирівна Літвінова Людмила Віталіївна Пилипенко

Емпіричні показники психологічних складових самоставлення у чоловіків з набутими порушеннями опорно-рухового апарату

Любов Андріївна Карташова Ірина Валеріївна Пліш

Цифровий порядок денний розвитку освіти: спрямованість на формування цифрових компетентностей

Маріанна Іванівна Леврінц

Організаційно-змістові підходи до підготовки вчителів іноземних мов в університетах США

Ольга Миколаївна Паламарчук Юлія Анатоліївна Короцінська

Технології розвитку емоційної саморегуляції в осіб юнацького віку

Олена Федорівна Волобуєва Андрій Олександрович Федик

Методичний аспект розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників

Інесса Миколаївна Візнюк

Особистісне відчуження як фактор виникнення іпохондричних розладів у людей похилого віку

Оксана Петрівна Цюняк

Сутність і структура професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності