Том 3, № 1, 2017

НАУКОВИЙ ВІСНИК МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»

ISSN 2413-3329

E-ISSN 2520-6788

Видавець: Мукачівський державний університет

Повна версія випуску доступна лише на комп'ютерах

Микола Дмитрович Галів

Педагогічні рефлексії в історико-педагогічному наративі (на прикладі наукових праць Миколи Лавровського)

Зінаїда Василівна Гіптерс

Теорія і практика економічної освіти та фінансової грамотності дітей і дорослих: історико-педагогічний аспект

Ольга Степанівна Кухарчук Олександра Йосипівна Курило Лідія Сигізмундівна Прокопович

Розвиток бібліотекознавства в Україні: історико-педагогічний аспект

Марія Іванівна Кухта

Трансформація традиційної моделі навчання в контексті освітньої реформи

Василь Іванович Кобаль

Університетська освіта Угорщини після 1945 року

Лариса Іванівна Ніколаєнко

Підвищення професійної музично-педагогічної компетентності педагога позашкільного навчального закладу шляхом організації самоосвітньої діяльності

Юрій Іванович Приходько

Підготовка військових фахівців: системний підхід

Галина Миколаївна Розлуцька

Науково-педагогічна діяльність духовенства в Закарпатті (1939 - 1944 рр.)

Володимир Староста Ганна Василівна Товканець

Контроль навчальних досягнень студентів: мотиваційний аспект

Октавія Йосипівна Фізеші

Соціально-економічні чинники становлення початкової школи Закарпаття: повоєнний період

Уляна Володимирівна Щербей

Проблеми початкової освіти в умовах сільської школи

Фейер Юдіт Петріне Едіт Бодоні

Школа Вінклера Марти - педагогіка Вінклера Марти

Наталія Володимирівна Лалак Катерина Миколаївна Мовчан

Друковані та електронні книги: історичний аспект

Софія Юліївна Човрій

«Дитячий альбом» П. Чайковського: Формування та поетика фортепіанного циклу

Надія Юріївна Брижак

Самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутнього педагога

Наталія Олексіївна Герцовська Евеліна Андріївна Тоба

Професійна компетентність викладача ВНЗ як основа формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів англійської мови

Ірина Анатоліївна Дікун

Практична підготовка майбутнього вчителя музики у дискурсі його професійного та особистісного становлення

Микола Іванович Ігнатишин

Формування професійної компетентності майбутніх фінансистів на основі використання інноваційних методів навчання

Сергій Саввич Ксенофонтов

Компетентнісна підготовка майбутніх фахівців в умовах університету

Віталій Петрович Опанасенко Богдан Іванович Вовк

Інформаційно-комунікаційні технології в організації самостійної роботи майбутніх викладачів практичного навчання ПТНЗ як умова формування самоосвітньої компетентності

Антон Васильович Полянка

Інформаційні технології як засіб мотивації професійної підготовки у вищій школі

Ірина Іллівна Розман Олександра Йосипівна Курило Маріанна Василівна Луца

Краєзнавча спрямованість діяльності бібліотеки в сучасних умовах

Мар’яна Михайлівна Сідун

Самостійна робота студентів з вивчення іноземної мови

Світлана Василівна Стеблюк

Квазіпрофесійні методи і завдання у процесі викладання економічних дисциплін в умовах коледжу

Ганна Василівна Товканець

Наукові підходи до формування педагогічної культури майбутнього вчителя

Надія Іванівна Товтин

Самостійна робота студентів педагогічних навчальних закладів у контексті гуманізації навчального процесу вищої школи

Мирослава Олегівна Томашевська

Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до професійної взаємодії як соціально-педагогічна проблема

Маріанна Ярославівна Човрій

Поліаспектність практичної підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва

Василь Михайлович Тягур

Паперова пластика як спосіб розвитку дизайнерських навичок учнів початкової школи

Іван Іванович Алмашій

Врахування кількісних характеристик системи «людина-природа» у формуванні екологічної культури молоді

Ліанна Ловрантівна Бокотей

Традиції декоративно-прикладного мистецтва як засіб художньо-естетичного виховання молоді

Сергій Гаврилович Гавришко

Динаміка показників загальної фізичної підготовленості студентів педагогічного факультету МДУ

Сергій Юлійович Добош

Особливості впливу музики на формування світогляду школярів

Галина Федорівна Ільтьо

Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійної компетентності фахівця

Катерина Тиберіївна Кончович

Основні аспекти підготовки майбутніх учителів іноземної мови до педагогічного спілкування

Марія Василівна Лавренова

Робота над словами за допомогою сучасних методичних підходів на уроках в початковій школі

Марина Олексіївна Марценюк Марія Петрівна Муравйова

До питання здійснення національно-патріотичного виховання в школі

Тетяна Михайлівна Мочан

Професійна мобільність та її вплив на особистісний розвиток фахівця

Світлана Андріївна Ничкало

Особливості формування мистецьких уподобань школярів у сфері образотворчого мистецтва і архітектури

Надія Ференцівна Попович

Особливості вивчення творів Лесі Українки у початкових класах

Віталія Володимирівна Примакова

Екологізація початкової шкільної освіти

Надія Михайлівна Русин Вероніка Миколаївна Поллогі

Форми спільної роботи дитячого садка і сім'ї з питань математичного розвитку дітей

Оксана Іванівна Чекан

Формування інформаційної та комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку

Наталія Вікторівна Теличко

Мотивація учнів

Олена Вікторівна Дядченко

Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей на засадах комунікативно-когнітивного підходу

Наталія Володимирівна Мартин

Зміст мотивів навчально - професійної діяльності майбутнього вчителя англійської мови

Лідія Сигізмундівна Прокопович Алла Володимирівна Моргун

Педагогічна спрямованість творів І.Франка про дітей

Інна Михайлівна Фельцан

Особливості формування іншомовних компетенцій в освіті дорослих

Ольга Михайлівна Хома

Орфографічні вправи як метод формування правописних умінь

Тетяна Василівна Хома

Організація самостійної роботи студентів на заняттях з української мови в умовах коледжу

Наталія Іванівна Черепаня

Вплив малих фольклорних жанрів на розвиток мовленнєвих умінь і навичок дітей дошкільного віку

Валентина Михайлівна Мішак

Особливості професійної підготовки майбутніх учителів релігії в Австрії

Віра Аркадіївна Поліщук Оксана Юріївна Пришляк Анастасія Анатоліївна Богуцька

Зарубіжний досвід діяльності Університетів третього віку

Наталія Олександрівна Симоненко

Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах США: витоки і сучасність

Надія Михайлівна Тимків

Підвищення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-нафтовиків у контексті інтернаціоналізації ринку праці

Оксана Сергіївна Товканець

Особливості професійної підготовки у вищій школі Словенії

Оксана Степанівна Турок

Екологічне виховання в концепції сталого розвитку: освітні завдання і технології європейського виміру

Тереза Йаничка-Панек

Патріотичне та європейське виховання - завдання сучасного вчителя

Інокентій Олексійович Корнієнко Надія Олександрівна Софілканич

Компоненти психологічної готовності до створення сім’ї у період ранньої дорослості

Марина Олексіївна Марценюк Оксана Костянтинівна Завітаєва

Система цінностей студентської молоді в умовах трансформації суспільства

Олександр Сергійович Юрков Кристина Валеріївна Кондрацька

Розвиток мотиваційної сфери підлітка

Лариса Іванівна Березовська Богдан Іванович Гощар

Кар’єрні орієнтації у студентському віці

Тетяна Дмитрівна Щербан Інна Михайлівна Фельцан

Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів

Олександр Сергійович Юрков Інна Олександрівна Соломка

Синдром емоційного вигорання медичних працівників