Том 5, № 2, 2019.

НАУКОВИЙ ВІСНИК МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»

ISSN 2413-3329

E-ISSN 2520-6788

Видавець: Мукачівський державний університет

Повна версія випуску доступна лише на комп'ютерах

Василь Іванович Кобаль Олександр Олександрович Островський

Білінгвізм як складова сучасної системи освіти

Ольга Степанівна Кухарчук Наталія Володимирівна Лалак

Вплив української еміграції на процеси державотворення в Закарпатті в 20-30-х роках ХХ ст. (національно-культурна діяльність)

Олександр Омельянович Малець Наталія Богданівна Малець Сергій Гаврилович Гавришко

Філософсько-світоглядні орієнтири в творчості Олександра Духновича

Ганна Василівна Машіка Тетяна Юріївна Лужанська Олена Олександрівна Маслига

Сучасні тенденції розвитку географічної науки в умовах компетентнісного навчання

Ганна Василівна Товканець

Удосконалення педагогічної підготовки майбутніх учителів як умова імплементації європейської освітньої стратегії

Ігор Зеновійович Бопко Алла Володимирівна Моргун

Формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов при вивченні латинської мови

Вероніка Василівна Гаснюк Олеся Михайлівна Бодна

Педагогічні умови формування вокально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва

Людмила Іванівна Довгопола

Інтервізія як інтерактивний метод професійної підготовки студентів-біологів у процесі педагогічної практики

Віра Аркадіївна Поліщук

Формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців із соціальної роботи

Оксана Юріївна Пришляк

Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців у контексті провідних теорій міжкультурної взаємодії

Лідія Сигізмундівна Прокопович

Формування орфоепічної та акцентуаційної компетентності студетів ЗВО в процесі вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Ігор Миколайович Шкирта Василь Федорович Лазар

Інформаційні технології та засоби їх реалізації у закладах вищої освіти

Алла Михайлівна Дудаш

Вдосконалення диригентських навичок студентів вищих навчальних закладів зі ступенем бакалавра

Мирослава Олегівна Томашевська

Дослідження рівня готовності майбутніх учителів до професійної взаємодії в умовах магістратури

Лариса Володимирівна Зданевич Оксана Михайлівна Попович

До питання особистісного розвитку дітей раннього віку в сенсорно збагаченому середовищі

Еріка Карлівна Куцин

Казкотерапія в естетичному становленні дитини з вадами мовленнєвого розвитку

Марія Василівна Лавренова Наталія Володимирівна Лалак Вікторія Степанівна Пеняк

Міжпредметні зв’язки на уроках у початковій школі: від теорії до практики

Наталія Степанівна Олексюк

Соціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами як актуальна проблема

Юрій Йосипович Поліщук

Особливості соціального виховання в дитячих громадських об’єднаннях

Маріанна Василівна Швардак

Технологія тимбілдингу в умовах закладу загальної середньої освіти

Оксана Василівна Липчанко-Ковачик Наталія Володимирівна Мартин

Динамізм поняття граматики

Алла Володимирівна Моргун Ірина Іванівна Брецко

Лінгводидактична інтерпретація теорії мовної комунікації

Інна Михайлівна Фельцан Віталія Іванівна Гарапко Діана Маліновська

Розуміння культурно позначеної лексики шляхом справжнього читання тексту

Тамара Іванівна Бондар

Модернізація системи освіти США та Канади: порівняльний аспект

Ганна Іванівна Слозанська

Організація інклюзивної освіти у закладах вищої освіти країн Північної та Південної Америки

Оксана Василівна Мартин

Педагогічна практика як умова професійного становлення майбутнього вчителя у Швеції

Оксана Степанівна Турок

Екологічне просвітництво в умовах неформальної освіти у Словацькій Республіці

Вікторія Романівна Олексюк

Моделі психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами спектру аутизму

Тетяна Дмитрівна Щербан Володимир Васильович Гоблик Ганна Вікентіївна Щербан

Психологічні особливості навчальної мотивації підлітків

Іван Іванович Алмашій

Психологія управління нововведеннями з використанням інформаційно-комунікативних технологій в діяльності екологічних громадських організацій

Лариса Іванівна Березовська

Професійне вигоряння як предмет дослідження психології праці

Віра Євгенівна Штифурак

Психологічні детермінанти здоров’я в системі ціннісних пріоритетів майбутніх юристів

Надія Михайлівна Тимків

Роль персоналу у забезпеченні екологічної безпеки в нафтовій галузі