Том 6, № 2, 2020

НАУКОВИЙ ВІСНИК МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»

ISSN 2413-3329

E-ISSN 2520-6788

Видавець: Мукачівський державний університет

Повна версія випуску доступна лише на комп'ютерах

Сергій Сергійович Пугач Софія Віталіївна Дембіцька Ірина Миколаївна Кобилянська

Вдосконалення організації самостійної роботи студентів закладів вищої освіти за умов дистанційного формату навчання

Любов Миколаївна Штомпель

Індивідуально-типологічні особливості психологічної адаптації учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання

Олег Васильович Суховірський Ніна Олександрівна Ляхнович

Аналіз результатів використання засобів організації дистанційного навчання при підготовці майбутніх учителів початкових класів в умовах карантину

Наталія Анатоліївна Олійник

Самоосвітня компетентність як складова професійної компетентності майбутніх студентів-аграріїв

Ірина Георгіївна Маковецька

Особливості дистанційного навчання вокалу в умовах пандемії COVID-19: психолого-педагогічний аспект

Оксана Петрівна Щотка

Теоретичні аспекти дослідження трансформаційного потенціалу втрати батьків для дорослих середнього віку

Ольга Петрівна Шевчук Наталія Петрівна Ярощук

Теоретико-методологічна модель впливу майндфулнес практик на особистість вчителя

Олена Федорівна Яцина

Дискурс сексуальності як спосіб означування практик та ідентичностей

Алла Власівна Кожевникова Наталя Володимирівна Меркулова

Основи соціокультурного середовища в управлінні формуванням полікультурної компетентності вчителів

Анна Віталіївна Фастівець

Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії до використання здоров’язберігальних технологій

Світлана Сергіївна Костюк

Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері інформаційних технологій у процесі навчання іноземних мов

Олександра Олександрівна Когут

Концепція інтегративного розвитку стресостійкості особистості у системному дискурсі

Ігор Станіславович Попроцький

Підготовка військового моряка в Румунії та Болгарії як сучасний досвід вдосконалення освітнього процесу в Україні

Вікторія Володимирівна Кондратенко Ігор Анатолійович Зайцев Володимир Андрійович Любимов Людмила Василівна Гомон Геннадій Миколайович Чикольба

Оптимізація організації фізичного виховання у ЗВО: моніторинг фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання

Ольга Ярославівна Квецко

Педагогічні основи методики викладання хореографічних дисциплін

Лариса Олександрівна Волошина Інна Олексіївна Буздуган Володимир Васильович Вівсянник Станіслав Володимирович Роборчук Ірина Василівна Присяжнюк

Особливості застосування дедуктивного методу серед студентів-медиків

Маріанна Анатоліївна Сухолова

Педагогічні умови формування сценічного іміджу викладача вокалу у процесі професійної підготовки

Вікторія Євгенівна Коваленко

Вікові особливості соціального становлення дітей з інтелектуальними порушеннями в спеціальних психолого-педагогічних дослідженнях

Ірина Михайлівна Гуменюк

Українська мова за професійним спрямуванням: життєвий цикл навчальної дисципліни та її статус у сучасних педагогічних закладах вищої освіти