Том 2, № 1, 2016

НАУКОВИЙ ВІСНИК МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»

ISSN 2413-3329

E-ISSN 2520-6788

Видавець: Мукачівський державний університет

Повна версія випуску доступна лише на комп'ютерах

Ева Сабольч

Схематичний виклад життя Яноша Кламарика (1832–1898)

Вероніка Василівна Гаснюк

Взаємодія мистецьких традицій як засіб формування полікультурної компетентності школярів

Ігор Зенонович Задорожний

Рукописні і друковані ірмологіони − важливе джерело досліджень розвитку музичної освіти і церковного співу на Закарпатті XVIIІ – поч. XX століть

Галина Федорівна Ільтьо

Політична освіта як засіб формування політичної свідомості і культури молоді

Наталія Михайлівна Попович Леся Михайлівна Сухацька Степан Михайлович Буркало

Значення постаті Миколи Колесси у становленні Львівської диригентської школи

Галина Миколаївна Розлуцька

Суспільний ідеал вчителя в Закарпатті (1919-1939 рр.)

Софія Юліївна Човрій

Підготовка вчителів на Закарпатті за часів Австро-Угорської монархії

Оксана Сергіївна Товканець

Управління освітою та освітніми процесами: аналітичний екскурс наукових підходів

Сергій Гаврилович Гавришко

Особливості оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ВНЗ з фізичного виховання

Олена Михайлівна Добош

Формування професійної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти в процесі фахової підготовки

Антоніна Антонівна Ленд’єл -Сяркевич

Модернізація вищої педагогічної освіти в умовах глобалізації освітнього простору

Федір Васильович Мороз

Фізична культура та її значення для студентства у сучасному суспільстві

Анатолій Іванович Павко

Сучасні соціогуманітарні знання у вузівському та академічному секторах науки: актуальні питання теорії та практики

Олена Мафтеївна Пинзеник

Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до здійснення проектної діяльності

Оксана Михайлівна Попович

Модель підготовки майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку

Ліанна Ловрантівна Бокотей

Полілог культур як фактор художньо-естетичного виховання підростаючого покоління

Марія Іванівна Василинка

Полікультурне виховання майбутніх учителів початкової школи засобами етнопедагогігки

Тетяна Володимирівна Коваль Євгенія Віталіївна Сєдоухова Лариса Петрівна Гонда

Проведення fashion-конкурсів як основа професійної підготовки майбутніх дизайнерів одягу

Оксана Петрівна Козарь Тетяна Романівна Іванчо Ірина Емільянівна Майборода

Діяльність художника-педагога Т.М.Йордана в контексті формування закарпатської школи живопису

Оксана Миколаївна Ліба

Організація експериментального дослідження з формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі

Тетяна Михайлівна Мочан

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти

Світлана Андріївна Ничкало

Технологічний підхід до використання мистецтва архітектури в естетичному вихованні школярів

Надія Михайлівна Русин

Специфіка розвитку логіко-математичних здібностей у дітей дошкільного віку

Ольга Михайлівна Хома

Рідне слово як засіб національно-патріотичного виховання на уроках української мови у початковій школі

Оксана Іванівна Чекан Марія Гапак

Теоретико-методологічні засади соціальної адаптації дітей дошкільного віку

Наталія Іванівна Черепаня

Виховний вплив дорослих на процес соціалізації особистості дитини дошкільного віку

Анжеліка Міланівна Габовда

Толерантність комунікативної взаємодії у вищій школі: педагогічний аспект

Оксана Миколаївна Кас’яненко

Специфіка розвитку мовлення дошкільників з вадами слуху в умовах інклюзії

Олександра Йосипівна Курило

Особливості усталених виразів та їх стилістичні функції в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

Надія Ференцівна Попович

Структура літературно-художніх антропонімів у драматичних творах В. Винниченка

Лідія Сигізмундівна Прокопович

Кольоративна лексика в поетичному дискурсі Ліни Костенко

Наталія Вікторівна Теличко

Комунікативна діяльність при викладанні граматики

Інна Михайлівна Фельцан

Мотиваційні аспекти формування іншомовної компетентності в навчанні дорослих

Маріанна Василівна Швардак Маріанна Устич

Концептуальні підходи щодо визначення сутності дискусії та дискусійних методів навчання

Тетяна Дмитрівна Щербан

Теоретико-методологічні проблеми дослідження навчального спілкування

Еліс Домбі

Гра і навчання

Сергій Леонідович Богомаз Тетяна Миколаївна Ковалевська

Інтегративний підхід до вивчення феномена психосоціальної адаптації

Світлана Йосипівна Костю

Психологічні особливості успішної соціалізації обдарованих дітей

Ганна Василівна Товканець

Особливості розвитку початкової освіти в європейських країнах

Марія Шиманська

Особливості розвитку шкільництва в Польщі крізь призму соціально-освітньої нерівності (XІV – XVIII cт.)

Наталя Вікторівна Шумейко

Розвиток системи іншомовної університетської підготовки фахівців гуманітарного профілю на землях Словаччини в історичній ретроспективі

Людмила Миколаївна Балецька Діана Михайлівна Попович

Особливості когнітивної гнучкості особистості

Христина Василівна Барна

Підходи до формування морально-етичних понять у старших дошкільників

Вікторія Степанівна Варга

Структура дослідження етнопсихологічних особливостей адаптації дитини до шкільного середовища

Ольга Юріївна Воронова

Поведінково-оцінний компонент у структурі професійної рефлексії майбутніх вихователів

Вікторія Вікторівна Іванова

Психолого-педагогічні аспекти впливу культурно-ігрового середовища на розвиток моральних почуттів дітей 5-6 років

Юрій Миколайович Карандашев

Рівнева структура віку пізнього дитинства

Антоніна Костянтинівна Микуліна

Особливості розвитку творчості у дітей дошкільного віку

Ганна Вікентіївна Щербан

Самореалізація молодого вчителя

Світлана Іванівна Алмаші

Емоційна сфера майбутніх педагогів під час професійної підготовки

Магдалина Степанівна Барчій

Проблема вдосконалення професійної підготовки психологів

Ірина Іванівна Брецко

Методи організації самостійної роботи школярів в процесі навчання іноземної мови

Наталія Іванівна Дячук

Темперамент як психологічний чинник музичного виконавства

Сергій Саввич Ксенофонтов

Мотиваційні аспекти самонавчання у формуванні професійного мислення майбутнього фахівця

Здзіслав Зацлона

Визначення брехні, яку висловлюють діти молодшого шкільного віку