Том 7, № 2, 2021

НАУКОВИЙ ВІСНИК МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»

ISSN 2413-3329

E-ISSN 2520-6788

Видавець: Мукачівський державний університет

Повна версія випуску доступна лише на комп'ютерах

Анастасія Юріївна Кіпоренко Надія Ярославівна Купрата

Академічна мобільність студентів філологічних спеціальностей у структурі полілінгвістичної міжкультурної освіти

Галина Василівна Пристай

Методичні основи формування професійно-орієнтованої соціокультурної компетентності вчителя іноземної мови шляхом використання газетного матеріалу

Наталія Валентинівна Харченко Інна Володимирівна Мисан

Психолінгвістичне вивчення мовлення дітей старшого дошкільного віку: особливості розуміння значення фразеологізмів і вживання їх у спонтанному мовленні

Єлизавета Павлівна Ісакова

Державний менеджмент і реформування дошкільної освіти Сінгапуру

Ярослав Сергійович Слуцький

Становлення системи соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у Сполучених Штатах Америки (1911–1920 рр.)

Лукас Ортега-Абенте Джулія Руіс-Флорес

Психологічні аспекти як складові академічної мобільності медичних працівників

Олександр Іванович Федів Інна Олексіївна Буздуган Володимир Васильович Вівсянник Ірина Василівна Присяжнюк Василь Петрович Присяжнюк

Роль програмного забезпечення Мoodle серед студентів медичного спрямування під час дистанційного навчання

Наталія Миколаївна Вінарчук Ольга Степанівна Галюка Марія-Тереза Ігорівна Шоловій

Особливості використання здоров’язбережувальних та ІК-технологій у формуванні соціально мобільного педагога в умовах пандемії

Марія Іванівна Замелюк Людмила Іванівна Магдисюк

Мистецтво арт-терапії у роботі з дітьми дошкільного віку

Ольга Анатоліївна Вовченко

Вплив емоційного інтелекту психолога (педагога) на формування емоційного інтелекту підлітка з порушеннями інтелектуального розвитку

Олена Володимирівна Лопатюк

Формування професійно важливих якостей курсантів засобами гандболу

Вікторія Володимирівна Кондратенко Ігор Анатолійович Зайцев Олександр Миколайович Нестеренко Людмила Василівна Гомон Геннадій Миколайович Чикольба

Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі з фізичного виховання у закладах вищої освіти України

Юе Чжан Шань Цін Ірина Сергіївна Кравець

Особливості внутрішньої мотивації сучасних студентів до занять фізичними вправами

Людмила Іванівна Мороз Світлана Юріївна Діхтяренко Олена Олександрівна Андрусик

Емоційна стійкість як основний фактор психічного здоров'я здобувачів вищої освіти

Тетяна Дмитрівна Щербан Ганна Вікентіївна Щербан

Психолого-педагогічні особливості підготовки майбутніх вчителів (початкової школи)