Том 8, № 1, 2022

НАУКОВИЙ ВІСНИК МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»

ISSN 2413-3329

E-ISSN 2520-6788

Видавець: Мукачівський державний університет

Повна версія випуску доступна лише на комп'ютерах

Ярослав Сергійович Слуцький

Використання методики визначення рівнів організаційно-структурної системи при дослідженні ефективності соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів (на прикладі ЗВО США)

Алла Миколаївна Гончаренко Наталія Михайлівна Дятленко

Професійний розвиток педагогів закладів дошкільної освіти і дистанційне навчання: переваги, труднощі та перспективи

Яна Сергіївна Пономаренко

Семантичний зміст ціннісної сфери поліціантів з різним рівнем особистісно-професійної здійсненності

Жанна Миколаївна Макарюк

Інтернет-адикція як один із основних видів залежності сучасних старшокласників

Інна Василівна Михед

Виховна робота в закладах загальної середньої освіти: сучасні аспекти

Маріанна Василівна Горват Марія Іванівна Кузьма-Качур

Діагностика сформованості кооперативних умінь майбутніх учителів початкової школи

Вікторія Вікторівна Нікуліна

Поєднання емпіричного та теоретичного знання як проблема фортепіанної педагогіки України

Тетяна Миколаївна Бербец Віталій Васильович Бербец

Використання методів наукової організації праці у системі роботи вчителів трудового навчання

Катерина Миколаївна Пилипюк

Профілактика і корекція педагогічної занедбаності за матеріалами досліджень німецьких вишів