Віталій Йосипович Бочелюк

професор, д-р психол. наук, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

Віталій Йосипович Бочелюк народився 25 січня 1964 року у м. Коломия, Івано-Франківської області у родині державних службовців. Його професійна діяльність характеризується високим рівнем наукової й методичної підготовки та великим практичним досвідом. Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності В.Й. Бочелюка: з 1993 р. працював в середній школі № 62 м. Запоріжжя на посаді вчителя російської мови та літератури, практичного психолога. З 1997 р. працював заступником директора з науково-методичної роботи середньої школи № 30 м. Запоріжжя. З травня 1997 р. по серпень 2005 р. працював директором загальноосвітньої школи № 61 м. Запоріжжя. Водночас з 1998 р. по 2005 р. працював за сумісництвом в Гуманітарному Університеті «ЗІДМУ» спочатку на посаді доцента кафедри практичної психології та соціальної роботи  а потім на посаді професора на кафедрах практичної психології та соціальної роботи, журналістики. З 2005 р. по 2014 р. працював на посаді завідувача кафедри практичної психології Класичного приватного університету. З 2014 р. по 2016 р. працював на посаді професора кафедри психології Запорізького національного технічного університету. В 2019 р. отримав звання Заслуженого працівника освіти України. З 2016 р. і по сьогодні професор кафедри соціальної роботи та психології Запорізького університету «Запорізька політехніка».

В.Й. Бочелюк у 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Психологічна готовність вчителя до особистісно-орієнтованого навчання» зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія» у Київському педагогічному інституті ім. М.П. Драгоманова. У 2002 р. присвоєно наукове звання доцента. У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему «Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі» в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України. У 2006 р. присвоєно вчене звання професора. Наукові інтереси Бочелюка В.Й. зосереджені на вирішенні проблем соціальної та організаційної психології, педагогічної та вікової психології, психології праці, психології спорту, юридичної психології, спеціальної психології. Всі наукові досягнення впроваджені в освітній процес, допомагають підвищити якість підготовки здобувачів вищої освіти та краще засвоїти теоретичний матеріал.

Має h-індекс Scopus – 6 та 15 публікацій у фахових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.