Кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати 6 осіб. У разі подання статті англійською мовою, авторам необхідно надати переклад її вмісту українською (російською) мовою для процесу рецензування.

  1. Стаття повинна бути оформлена відповідно до Загальних вимог до оформлення рукописів.
  2. Рукопис надсилається на розгляд редакції на електронну пошту info@pp-msu.com.ua у форматі *.doc або *.docx.
  3. Редакція залишає за собою право проводити редагування рукопису.
  4. Обсяг статті не повинен бути менше 6 сторінок і перевищувати 12 сторінок (формат А4) (3000–7000 слів). Усі нетекстові об'єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (об'єкти повинні бути згрупованими). Формули – за допомогою редактора Equation. Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді файлів у форматі JPG (з роздільною здатністю не менше 300 dpi) або на окремих аркушах. Рекомендований розмір шрифту для об'єктів, що містять текст, а також таблиць – шрифт Times New Roman, 10 кеглем.
  5. Кожна стаття проходить три етапи контролю: первинний контроль на відповідність загальним вимогам до статей; перевірка на плагіат і якість цитування; зовнішнє наукове рецензування відповідно до Положення про рецензування. Стаття повертається на доопрацювання в разі порушення вимог до оформлення.
  6. Редакція категорично засуджує прояв плагіату в статтях і розглядає його як порушення авторських прав і наукової етики. При виявленні в статті більше 20 % запозиченого тексту без відповідних посилань і використання лапок, стаття кваліфікується як та, що містить плагіат. У цьому разі робота більше не розглядається, а автор отримує попередження (при наявності наукового керівника він також ставиться до відома). Детальніше про це в розділі Політика протидії плагіату.
  7. На підставі результатів зовнішнього рецензування редакція приймає остаточне рішення про можливість публікації статті. У разі позитивного рішення редколегії про допуск статті до публікації, автору необхідно відправити на електронну пошту редакції журналу заяву із заповненою формою Авторської угоди (відсканована копія).
  8. Статті публікуються в порядку загальної черги, з огляду на дату надходження рукопису до редакції.
  9. Кожен випуск журналу підписується до друку на підставі рішення вченої ради Мукачівського державного університету.
  10. Вартість публікації становить 750 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов'язані з редагуванням статей, макетуванням, а також присвоєнням DOI для Вашої статті.