Випуск 1(3)’ 2016

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» - збірник наукових праць, який структуризований за наступними напрямами: педагогічна теорія та історія педагогіки; професіоналізація та диверсифікація вищої школи; розвиток особистості та освітні технології; психолого-педагогічна комунікація; компаративна педагогіка і психологія; педагогічна та вікова психологія; організаційна психологія та психологія праці.

Повна версія випуску доступна лише на комп'ютерах