Теоретичні аспекти кореляції освіти та професійного спорту в умовах розвитку інформаційних технологій

Швидкий розвиток сучасної науки і технологій зробив безпрецедентний вплив на професійний спорт, унаслідок чого виникла потреба оновлення методології навчання фізичному вихованню. Метою дослідження є аналіз кореляційних зв’язків освіти та професійного спорту в умовах активного впровадження інформаційних технологій...

Психологічні передумови вікових відмінностей адаптації українських зимівників до умов життєдіяльності в Антарктиці

Актуальність статті ґрунтується на тому, що кожного року протягом 26 років на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» з метою проведення наукових досліджень відправляється експедиція зимівників, ефективна адаптація яких до екстремальних умов життєдіяльності передбачає якісну психологічну діагн...

Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання здоров҆язберігаючих дисциплін у підготовці майбутніх педагогів

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки сучасної системи навчання здоров'язберігаючих дисциплін у підготовці майбутніх вчителів із використанням поєднання традиційних та інноваційних методів навчання. У зв'язку з цим, дана стаття спрямована на виявлення основних факторів впливу на якість освіти...

Синдром мобінгу як розлад особистості: наслідки ускладненої соціалізації в симптоматиці професійних деструкцій

Актуальність дослідження зумовлена потребою у визначенні ключових передумов і причин активізації насильства на робочому місці з метою пошуку нових методів боротьби з мобінгом як на міжнародному, так і державному рівні. Метою роботи є аналіз мобінгу як психосоціального та медичного явища, що логічно розглядати в поєднан...

Формування світоглядної культури майбутнього вчителя початкових класів в умовах Нової української школи

Ціннісна система організації Нової української школи (НУШ) покликана адаптувати систему освіти в Україні до прогресивних світових стандартів у річищі перспектив сталого розвитку та освіти впродовж життя з одночасним збереженням найкращих традицій національної педагогіки. У векторі таких амбітних планів і позитивних пер...