Поєднання емпіричного та теоретичного знання як проблема фортепіанної педагогіки України

Професійна підготовка спеціалістів у сфері музичного мистецтва є актуальним завданням, оскільки сприяє формуванню виконавської, педагогічної культури, що відображається в розумінні музичного твору. Якісна музична освіта забезпечує постійний професійно-творчий розвиток. Метою дослідження є визначення основних принципів...

Діагностика сформованості кооперативних умінь майбутніх учителів початкової школи

У статті спрямовано увагу на важливість реалізації основних положень Концепції Нової української школи, які продукують освітній процес на засадах субʼєкт-субʼєктної взаємодії. Наголошено, що нова парадигма підготовки майбутнього вчителя початкової школи генерує в освітню практику нові ідеї на основі діалогу, співпраці,...

Інтернет-адикція як один із основних видів залежності сучасних старшокласників

Мережа Інтернет сьогодні є тим інструментом, який набуває імперативного значення у повсякденному житті. Пандемія у сучасному світі ще більше поглибила проблему інтернет-залежності, створюючи людству умови для тривалішого перебування онлайн. Оскільки основну частину користувачів становлять підлітки та юнаки, то вони фор...

Виховна робота в закладах загальної середньої освіти: сучасні аспекти

Актуальність теми дослідження викликана тим, що система освіти не задовольняє потреби у розвитку сучасної особистості. Щоб виховати та розвити необхідні навички, які допоможуть дитині адаптуватись до умов у суспільстві необхідно корегувати системній підхід закладів освіти. Адже на сьогодні необхідно володіти неабияки...

Профілактика і корекція педагогічної занедбаності за матеріалами досліджень німецьких вишів

Питання, що стосується якісної підготовки майбутніх педагогів, зокрема у контексті профілактики та корекції педагогічної занедбаності, займає одне з провідних місць на обговорення у сучасному освітньому європейському просторі. Ця умова безумовно зумовлена низкою соціальних й політичних чинників, що певною мірою негатив...