Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері інформаційних технологій у процесі навчання іноземних мов

Тематичний розділ: Психолого-педагогічна комунікація
Том 6, № 2, 2020

Практика міжкультурної комунікації доводить, що ефективне спілкування з представниками різних культур ґрунтується не тільки на знаннях фонетичних і лексико-граматичних структур, а першою чергою культури мови, яка вивчається. Тому мета наукової розвідки – розглянути та схарактеризувати сутність поняття «міжк...

Особливості дистанційного навчання вокалу в умовах пандемії COVID-19: психолого-педагогічний аспект

Тематичний розділ: Психолого-педагогічна комунікація
Том 6, № 2, 2020

Вагомою складовою для успішного проведення занять з постановки голосу є сприятливий психологічний клімат і застосування перевірених часом і досвідом педагогічних технологій. Актуальність статті пов’язана з появою нових методів і підходів до організації навчального процесу в умовах пандемії, які вплинули й на заня...