Педагогічні умови формування сценічного іміджу викладача вокалу у процесі професійної підготовки

Тематичний розділ: Професіоналізація та диверсифікація вищої школи
Том 6, № 2, 2020

Вивчення педагогічних умов формування сценічного іміджу викладачів вокалу є актуальною тематикою у контексті підвищення якості професійної музичної освіти в Україні та світі. Мета статті полягає у дослідженні педагогічних умов, які сприяють ефективному формуванню сценічного іміджу майбутнього викладача вокалу в процесі...

Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії до використання здоров’язберігальних технологій

Тематичний розділ: Професіоналізація та диверсифікація вищої школи
Том 6, № 2, 2020

В умовах значного погіршення здоров’я нації особливої актуалізації набувають питання, пов’язані з професійною підготовкою майбутніх фізичних терапевтів у вищих навчальних закладах. Саме тому не втрачає актуальності питання створення належних педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії...

Основи соціокультурного середовища в управлінні формуванням полікультурної компетентності вчителів

Тематичний розділ: Професіоналізація та диверсифікація вищої школи
Том 6, № 2, 2020

Актуальність проблеми соціокультурного середовища в управлінні формуванням полікультурної компетентності вчителів передбачає посилення інтегративно-культурного статусу суб’єктів навчальновиховного процесу. Мета дослідження передбачає розкриття специфіки соціокультурного середовища в управлінні формуванням полікул...

Теоретико-методологічна модель впливу майндфулнес практик на особистість вчителя

Тематичний розділ: Професіоналізація та диверсифікація вищої школи
Том 6, № 2, 2020

Актуальність статті полягає у розкритті потенціалу медитавних практик в освітньому процесі. Мета статті – здійснити теоретичний аналіз і окреслити ймовірні форми інтеграції практик майндфулнес в освітній процес на прикладі вчителів, а також створити теоретичну модель впливу майндфулнес практик на особистість вчит...

Самоосвітня компетентність – невід’ємна складова професійної компетентності майбутніх студентів-аграріїв

Тематичний розділ: Професіоналізація та диверсифікація вищої школи
Том 6, № 2, 2020

Автором проаналізовано зміст формування самоосвітньої компетентності студентів аграрних закладів освіти за допомогою інтерактивних комп’ютерних технологій. Висока швидкість розвитку науки швидко робить знання, набуті студентами в середній школі, застарілими і виявляє нагальну потребу у формуванні самоосвітньої ко...