Особливості застосування дедуктивного методу серед студентів-медиків

Тематичний розділ: Освітні технології та розвиток особистості
Том 6, № 2, 2020

Серед студентів-медиків дедукція залишається основним методом у напрямку виставлення діагнозу чи діагностичного висновку після огляду пацієнтів, або їх детального обстеження. Саме цей метод дозволяє чітко та об’єктивно сформулювати думку та оцінювати стан пацієнта відповідно до виставленого діагнозу. Тому дедукці...

Індивідуально-типологічні особливості психологічної адаптації учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання

Тематичний розділ: Освітні технології та розвиток особистості
Том 6, № 2, 2020

Безперечно, що сьогодення характеризується соціально-економічними, політичними та соціокультурними трансформаціями, саме ці умови створюють злам усталених аксіологічних, ціннісних і нормативних структур суспільства. Як наслідок, сучасна молодь опиняється перед складним вибором моделей поведінки, тому становлення сучасн...

Вдосконалення організації самостійної роботи студентів закладів вищої освіти за умов дистанційного формату навчання

Тематичний розділ: Освітні технології та розвиток особистості
Том 6, № 2, 2020

Актуальність теми дослідження визначається тим, що українські заклади вищої освіти в умовах пандемії змушені переходити на змішану або дистанційну форми занять, однак при цьому повинні забезпечити якісну підготовку майбутніх фахівців. Відповідно, виникає необхідність пошуку дієвих засобів і методів формування професійн...