Концепція інтегративного розвитку стресостійкості особистості у системному дискурсі

Тематичний розділ: Компаративна педагогіка і психологія
Том 6, № 2, 2020

Актуальність теоретико-методологічного дослідження психології стресостійкості особистості зумовлена пошуком єдиної концепції, на основі якої розвиток стресостійкості особистості набуває чіткої логіки, систематизації знань, вмінь і навичок, узагальнення та впорядкування інформації з даної проблеми, що надихнуло авторку...

Дискурс сексуальності як спосіб означування практик та ідентичностей

Тематичний розділ: Компаративна педагогіка і психологія
Том 6, № 2, 2020

 У статті проаналізовано актуальний стан дослідження сексуальності в постнекласичній науці. Розглянуто соціальний вимір сексуальності як соціокультурну трансформацію, у якій проаналізовано постмодерну поліфонію соціальних практик і феномен сексуальної ідентичності. Наголошено, що з виходом сексуальності з приватно...