Вплив малих фольклорних жанрів на розвиток мовленнєвих умінь і навичок дітей дошкільного віку

Анотація.

У статті висвітлюється вплив малих фольклорних жанрів на розвиток мовленнєвих умінь і навичок дітей дошкільного віку. Автором розглянуто ефективні методи та прийоми використання вихователем малих фольклорних жанрів у роботі з дітьми дошкільного віку в різних вікових групах. 

Ключові слова: мовленнєвий розвиток, мовленнєві уміння і навички, малі фольклорні жанри