Виховна робота в закладах загальної середньої освіти: сучасні аспекти

Анотація.

Актуальність теми дослідження викликана тим, що система освіти не задовольняє потреби у розвитку сучасної особистості. Щоб виховати та розвити необхідні навички, які допоможуть дитині адаптуватись до умов у суспільстві необхідно корегувати системній підхід закладів освіти. Адже на сьогодні необхідно володіти неабияким ресурсом щоби ефективно справлятись із життєвими труднощами. Фундамент цього закладається саме в шкільний період. Тому провідним завданням закладів освіти є формування тієї особистості, яка наповнена життєздатністю та життєстійкістю в сучасному світі, міцним духом, ініціативністю, моральністю, цілеспрямованістю та неабияким лідерським потенціалом, конкурентоспроможністю, життєвою компетентністю, креативністю та самореалізацією. Отже, згідно з цим метою цієї статті є аналіз готовності як педагогічних працівників, так і учнів до інновацій в освітньо-виховному процесі в школі. Об’єктом є сам виховний процес як основний чинник інноваційних змін. Предметом дослідження є особливості проведення виховної роботи в закладах освіти. Для ефективного виконання мети було поставлено низку завдань до виконання, а саме: проаналізувати теоретичні дослідження з теми статті; визначити перелік методів, які сформують основу емпіричного дослідження; провести дослідження та сформулювати висновки, рекомендації за їх результатами. Щодо методів, які використовувались під час написання – це ряд теоретичних (аналіз, синтез, узагальнення, обґрунтування) та практичних (контент-аналіз, спостереження, бесіда, тестування, анкети) методів. Проведене дослідження дає можливість сформувати такі результати: на сьогодні педагогічний склад та учні загальноосвітніх закладів освіти психологічно не готові до введення інноваційних механізмів в усталений виховний процес. Крім того, матеріально-технічна база шкіл також не відповідає прогресивним стратегіям розвитку сучасної особистості. Тому для адміністрації освітніх закладів є нагальною потребою працювати у напрямі сучасних освітніх змін задля ефективного виховання підростаючого покоління. Результати дослідження будуть корисними педагогам, директорам, соціальним педагогам, психологам, студентам педагогічних вишів тощо

Ключові слова: заклади освіти, особистість, учні, педагогічні працівники, інноваційні процеси, освітній процес

https://doi.org/10.52534/msu-pp.8(1).2022.45-54