Роль програмного забезпечення Мoodle серед студентів медичного спрямування під час дистанційного навчання

Анотація.

Вивчення ролі програмного забезпечення Moodle серед студентів медичного спрямування є актуальним, оскільки дистанційне навчання нині є новим щодо засвоєння, опрацювання навчального матеріалу та його викладання у режимі онлайн. Репрезентація нових (новітніх) інформативних даних за допомогою програми Moodle під час дистанційного навчання сприяють і підвищують рівень знань студентів. Програмне забезпечення Moodle – цінний ресурс, що містить архів навчальних (наукових) матеріалів для представлення студентам і викладачам із необмеженим доступом. Мета дослідження полягала у визначенні ролі програмного забезпечення Moodle серед студентів медичного спрямування під час дистанційного навчання на підставі теоретичного огляду літератури. В основу поставленої мети було запропоновано три етапи методологічного обґрунтування. На першому етапі дослідження охарактеризовано програмне забезпечення Moodle; під час другого – визначено роль дистанційного навчання; третього – оцінено якість навчання студентів-медиків під час дистанційного навчання за допомогою використання інноваційних технологій, а саме Moodle. У статті обґрунтовано значну роль програми Moodle та дистанційного навчання: осмислення поставлених цілей у навчанні, отримання значного «багажу» знань, новітньої інформативності та доступності до ресурсів, самонавчання, самовдосконалення й формування особистості «лікар». Доведено доцільність застосування програмного забезпечення серед студентів – медиків, враховуючи структурованість, логічність, постійне оновлення матеріалів, безпосереднє оцінювання студента шляхом тестових завдань і практичних занять. За допомогою програмного забезпечення Мoodle під час дистанційного навчання студент медичного спрямування самостійно та усвідомлено зорієнтується у патології на основі отриманих знань, чітко та обґрунтовано попередньо поставить висновок (діагноз) із подальшим відповідним лікуванням. Поєднане застосування програмного забезпечення системи Мoodle та висока кваліфікація викладачів підвищують якість освіти і спрямовують студента-медика добре орієнтуватися у навчальному матеріалі й підвищувати свої практичні навички представленими матеріалами та наочностями

Ключові слова: Moodle, дистанційна освіта, навчальні матеріали, дистанційне навчання, відеолекції, модернізація

https://doi.org/10.52534/msu-pp.7(2).2021.63-69