Професійна компетентність викладача ВНЗ як основа формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів англійської мови

Анотація.

Стаття присвячена дослідженню професійної компетентності викладача вищого навчального закладу. У статті проаналізовано мотиви формування навчальної діяльності студентів. Авторами виявлено складові професійної діяльності викладача, спрямовані на підвищення навчальної мотивації студентів. Визначено форми і методи інтерактивного навчання у системі формування позитивних мотивів навчально-професійної діяльності майбутніх вчителів англійської мови.

Ключові слова: компетентність, мотивація, домінуючий мотив, навчально-пізнавальна діяльність, інтерактивне навчання, психологічний клімат