Проблеми початкової освіти в умовах сільської школи

Анотація.

В статті розкриваються проблеми початкової освіти в умовах сільської школи, які впливають на якість освітньої діяльності, зокрема: мала наповнюваність класів, відсутність належного матеріально-технічного стану, повільна інформатизація навчально-виховного процесу, неналежне проведення якісної роботи з обдарованими учнями початкових класів сільської школи через відсутність гуртків, факультативів, предметів варіативної частини навчальної програми, багатопредметність викладання та багатокомпонентність діяльності сільського вчителя початкових класів, відсутність в учнів сільської місцевості великих дитячих колективів однокласників, відсутність позитивного мотиву в учнів до навчання.

Ключові слова: сільська школа, малокомплектна, малочисельна школа, багатокомпонентність діяльності вчителя