Підготовка військових фахівців: системний підхід

Анотація.

В статті актуалізовано дослідження процесу функціонування та динаміки розвитку системи підготовки військових фахівців, що зумовлено низкою чинників. Визначено суперечності зовнішнього та внутрішнього впливу, які притаманні підготовці військових фахівців, причини їх виникнення та наслідки. Обгрунтовуються основні дидактичні засади, що мають сприяти підвищенню якості підготовки військових фахівців для Збройних Сил України. 

Ключові слова: концепція, підготовка військових фахівців, набір, системний підхід, дидактичні засади, спеціальності, зміст освіти, моніторинг