Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до професійної взаємодії як соціально-педагогічна проблема

Анотація.

У статті проаналізовано і теоретично обґрунтовано проблему підготовки майбутніх педагогів до професійної взаємодії. Визначено умови ефективності підготовки майбутніх викладачів. Акцентовано увагу на основних поняттях «підготовка», «професійна підготовка фахівців», «взаємодія», «професійна взаємодія». Висвітлено важливість залучення майбутніх викладачів до взаємодії у процесі їх професійної підготовки. 

Ключові слова: підготовка, професійна підготовка фахівців, взаємодія, професійна взаємодія, підготовка до професійної взаємодії