Особливості застосування дедуктивного методу серед студентів-медиків

Анотація.

Серед студентів-медиків дедукція залишається основним методом у напрямку виставлення діагнозу чи діагностичного висновку після огляду пацієнтів, або їх детального обстеження. Саме цей метод дозволяє чітко та об’єктивно сформулювати думку та оцінювати стан пацієнта відповідно до виставленого діагнозу. Тому дедукція та її методи є актуальними як і серед студентів-медиків, так і серед медичного персоналу. Обґрунтована роль застосування дедуктивного методу серед студентів-медиків. Встановлено, що застосування дедукції під час навчання у медичному вищому навчальному закладі дозволить вплинути на уже сформовану особистість студента та розгорнути у ньому «будівничий» тип спрямованості особистості. Тому, цей метод є актуальним питанням сьогодення. Мета статті – на підставі аналізу літератури оцінити особливості дедуктивного методу серед студентів-медиків. Для реалізації поставленої мети та завдань було запропоновано три етапи вивчення особливостей дедуктивного підходу серед студентів медичного спрямування. У процесі першого етапу дослідження оцінено роль дедукції у навчальному процесі, визначено її переваги та недоліки за допомогою опрацювання літератури методом аналізу та синтезу; під час другого етапу визначено типи особистості, шляхи впливу на її розвиток, простежено взаємозв’язок між типом особистості та його рівнем мислення; третій етап дослідження включав оцінку методик дедуктивного методу, що дозволяють сформувати у студента-медика чіткість і правильність дій, а також розвинути мисленнєву діяльність студента шляхом постановки позиції, обґрунтування її із наведенням прикладу та формуванням висновку. Доведено вагому роль дедуктивного методу серед студентів медичного спрямування у формуванні спрямованості особистості та розвитку мисленнєвої діяльності. З’ясовано, що використання ПРЕС-методу дозволить чітко визначити позицію, обґрунтувати отриманий результат і сформувати правильний висновок (діагноз), що є обов’язковим у розборі патологічних станів у медицині. Правильне педагогічне виховання дозволяє отримати бажаний результат. Дотримуючись критеріїв викладу навчального матеріалу: концептуальність, логічність процесу, системність, керованість, ефективність, відтворюваність, педагог приверне увагу студента-медика й зацікавить його у розборі теми 

Ключові слова: дедукція, педагог, мисленнєва діяльність, студентські типи, ПРЕС-метод

https://doi.org/10.52534/msu-pp.6(2).2020.153-163