Особливості використання здоров’язбережувальних та ІК-технологій у формуванні соціально мобільного педагога в умовах пандемії

Анотація.

Нова реальність, спричинена пандемією коронавірусної хвороби, розкриває можливості оновлення змісту професійної підготовки соціально мобільних педагогів засобами здоров’язбережувальних та інформаційно-комунікаційних технологій. Метою дослідження є аналіз особливостей використання здоров’язбережувальних та ІК-технологій у процесі формування соціально мобільного педагога в умовах пандемії. Методологія дослідження включає теоретичний аналіз та узагальнення психолого-педагогічних джерел, опрацювання нормативно-правових документів у сфері освіти, вивчення й узагальнення досвіду роботи науково-педагогічних працівників, розкриття основних теоретичних положень, виокремлення й обґрунтування ключових понять. Авторами подано детальний аналіз понять «здоров’я», «здоров’язбережувальні технології», «інформаційно-комунікаційні технології», «соціальна мобільність». З’ясовано мету та завдання здоров’язбережувальних та ІК-технологій. Визначено шляхи впровадження та використання здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти в період пандемії. Запропоновано способи застосування інформаційно-комунікаційних технологій в умовах дистанційного навчання. Визначено низку переваг і недоліків використання ІК-технологій у просторі освіти. Означено орієнтири успішної реалізації соціально мобільного педагога в сучасній освітній реальності. Описано досвід використання здоров’язбережувальних та ІК-технологій науково-педагогічними працівниками Львівського національного університету імені Івана Франка у процесі формування та становлення соціально мобільних фахівців освіти в умовах пандемії. Практична цінність наукової роботи полягає в обґрунтуванні й узагальненні педагогічних умов оновлення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів через призму сформованості в них здатності до соціальної мобільності

Ключові слова: дистанційна освіта, здобувач освіти, здоров’я, здоров’язбережувальне освітнє середовище, ІКТ, освітня технологія, пандемія СOVID-19, педагог, соціальна мобільність

https://doi.org/10.52534/msu-pp.7(2).2021.70-78