Модернізація системи освіти США та Канади: порівняльний аспект

Анотація.

У статті схарактеризовано напрями модернізації системи освіти США та Канади для забезпечення якісної освіти всім дітям в умовах масової школи. Акцентовано увагу на значущості заходів із модернізації освіти для включення дітей з інвалідністю до загальноосвітнього середовища, що обґрунтоване потужними економічними доказами. Виокремлено спільні напрями модернізації системи освіти США та Канади: ухвалення низки законодавчих актів, започаткування програм фінансування системи підготовки педагогічних працівників для інклюзивної школи, допомога школам в організації психолого-педагогічного супроводу, заборона практики поділу відповідальності за дітей з інвалідністю між загальною і спеціальною освітою, розроблення стандартів освіти. Описано відмінності в реформуванні систем освіти, що породжені відмінностями державного устрою й державної політики США та Канади.

Ключові слова: модернізація, реформування, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, державна політика, законодавча база, «реакція на втручання», «багаторівнева система супроводу»

10.31339/2413-3329-2019-2(10)/2-81-85