Інноваційна політика та інноваційна діяльність у військово-освітній сфері

Анотація.

У статті досліджується інноваційна спрямованість військової освіти як інтегрована сукупність двох понять – інноваційної політики та інноваційної діяльності. Обгрунтовуються принципи та функції інноваційної військово-освітньої діяльності, найважливіші напрями продукування інновацій у сфері військової освіти. Визначаються чинники, що сприяють пошуку та впровадженню інновацій у вищих військових навчальних закладах. 

Ключові слова: військова освіта, політика, інноваційна діяльність, військово-освітній процес, принципи, функції, суперечності