Формування образної пам’яті засобом поезії у дітей молодшого дошкільного віку

Анотація.

В статті визначено актуальність дослідження, що зумовлене новими тенденціями в розвитку системи національного дошкільного виховання. Одним з важливих напрямів виховання культурно розвиненої, творчої особистості є розвиток образного мовлення, мислення, пам’яті. Поетичне слово є потужним засобом розвитку образної пам’яті, виховання дітей, найважливіше джерело розвитку дитячого мовлення. Проаналізовано літературні джерела з проблеми дослідження. Охарактеризовано основні показники розвитку образної пам’яті. Розкрито практичне розв’язання проблеми розвитку образної пам’яті молодших дошкільників в процесі заучування віршів. Головною формою роботи з художніми текстами є заняття. Розроблено комплекс занять з поступовим ускладненням змісту та способів роботи. Використовувались різноманітні форми і методи мовленнєвої роботи на заняттях з художньої літератури. У висновках зазначено, що одержано позитивні прикінцеві результати. 

Ключові слова: художня література, образна пам’ять, поетичні твори, молодші дошкільники, заняття