Формування ноксологічної культури у студентів за викладання охорони праці та безпеки життєдіяльності в педагогічних закладах вищої освіти

Анотація.

Формування ноксологічної культури у студентів педагогічних закладів освіти є актуальною проблемою, оскільки пов’язана зі станом захисту особистості та суспільства від внутрішніх та зовнішніх загроз у повсякденному житті. Мета роботи полягала у здійсненні аналізу дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності», що відграє важливу роль у розумінні потенційних небезпек, пов’язаних із діяльністю людини та формує ризик-орієнтоване мислення. У процесі дослідження для встановлення взаємозв’язку ноксологічної культури з безпекою життєдіяльності майбутніх педагогів були використані такі методи: елементарно-теоретичний аналіз та синтез фактичного матеріалу, аксіоматичний метод та узагальнення. Розглянуто поняття ноксології та ноксологічної культури особистості. Унаслідок проведеного дослідження було визначено, що ноксологічна культура є важливим структурним компонентом безпеки життєдіяльності, а також є невід’ємною складовою професійної культури кожного майбутнього фахівця. Визначено важливу роль дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» під час формування ноксологічної культури студентів. Розглянуто складові ноксологічної компетентності. Розкрито вагому роль педагогічної вищої освіти у процесі формування науково-обґрунтованих критеріїв можливого ризику. А вивчення згаданої вище дисципліни формує систему знань про характер небезпек, їхні особливості та способи зниження ризику та їх виникнення

Ключові слова: державні освітні стандарти, ризик-орієнтований світогляд, культура безпеки, вдосконалення навчального процесу, ноксологічна компетентність

https://doi.org/10.52534/msu-pp.7(1).2021.63-70