Аналіз результатів використання засобів організації дистанційного навчання при підготовці майбутніх учителів початкових класів в умовах карантину

У статті здійснено аналіз результатів використання технічних засобів та програмного забезпечення під час дистанційного навчання. Базою для дослідження стали Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія та Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського». Було проведено опитування студентів, які вивчали інформатику на 1 та 2 курсах спеціальності «Початкова освіта». Це дало змогу вивчити ставлення майбутніх учителів початкових класів до різних засобів дистанційного навчання, визначити умови організації дистанційного навчання у студентів обох закладів, порівняти результати навчання інформатики майбутніх учителів початкових класів за дистанційною та традиційною формами. З’ясовано, що більшість студентів позитивно сприймають використання запропонованих у закладі платформ і вважають їх можливості достатніми для власного навчання. Адаптація до нових платформ і засобів відбулася протягом кількох тижнів. Найбільш популярними серед засобів студенти називали: Google Classroom, блог, хмарні документи, відеоуроки на Youtube, онлайн-тести тощо. Досить велика кількість студентів низько оцінює ефективність використання відеоконференцій і надає перевагу іншим видам електронних матеріалів. Втім, при поясненні нового матеріалу, озвучування презентацій підвищує рівень засвоєння знань. Основними проблемами, з якими стикаються студенти під час дистанційного навчання є відсутність доступу до комп’ютерних пристроїв і мережі Інтернет, а також значна кількість завдань із різних дисциплін, яка зумовлює перевантаження та погіршення як самопочуття студентів, так і якості їх навчання. Вивчення оцінок студентів із дисципліни «Інформатика» у 2019 і 2020 роках дало змогу порівняти результати на початку карантину та наприкінці семестру. Такий підхід дозволив визначити дієвість використання дистанційних засобів навчання. Отримані результати свідчать, що під час карантину не сталося помітного погіршення оцінок студентів. Статистичний аналіз підтвердив ідентичність результатів семестрового контролю у груп, які навчалися за традиційною та дистанційною формами

https://doi.org/10.52534/msu-pp.6(2).2020.30-40