Ідеї неоромантизму в українському історико-педагогічному наративі (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)

УДК 37;930.001:1(091)(477)

У статті проаналізовано вплив ідей неоромантизму на праці українських істориків педагогіки кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Встановлен...