ЛАСКАВО ПРОСИМО НА САЙТ НАУКОВОГО ВІСНИКА МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ»!

НАУКОВИЙ ВІСНИК Мукачівського державного університету. Серія «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ» – науковий журнал, у якому висвітлюються сучасні проблеми педагогічної та психологічної наук.

Видається з 2015 р. в Мукачівському державному університеті, м. Мукачево (Україна). (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №21347-11147Р від 24.03.2015 р., перереєстрації: серія КВ № 226631 ПР від 15.03.2017 р; Свідоцтво суб`єкта видавничої справи: серія ДК № 4916 від 16.06.2015 р.)

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі педагогічних та психологічних наук.

ISSN друкованої версії: 2413-3329

ISSN електронної версії: 2520–6788

Засновник: Мукачівський державний університет

Назва: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

Періодичність видання: чотири рази на рік.

Офіційні мови: українська, англійська, російська, угорська, польська, словацька.

Рік заснування: 2015 р.

Головний редактор:

Заступники головного редактора: Бочелюк Виталий Иосифович,

Відповідальні секретарі: Бондар Тамара Ивановна,

«Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» включено до переліку фахових видань України з педагогічних наук (Наказ МОН України № 1505 від 16.05. 2016 року) та представлений в таких наукометричних базах даних: ResearchBib (Японія), Index Copernicus: ICV 2016: 51.60 (Польща), Cite Factor, Infobase Index(Індія), Genamics Journal Seek, Academic Keys(США), ACNP Catalogue (Італія).

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ» – журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative)

Запрошуємо всіх до співпраці!

З повагою,
Редакція журналу